اخبار اتاق فکر
مسئول اتاق فکر دانشگاه پیام نور، احیای مجدد دانشکده ها و گروههای آموزشی و تشکیل اتاق فکر دانشگاه به ویژه اتاق فکر مجازی و کریدورهای پیش بینی شده در آن را در راستای تحقق این هدف عنوان نمود.
تشکیل اتاق فکر دانشگاه به ویژه اتاق فکر مجازی و کریدورهای پیش بینی شده در آن و تدوین شیوه نامه نظام ایده ها و پیشنهادات در این اتاق را در راستای تحقق این هدف عنوان نمود
 رئیس دانشگاه پیام نور: اتاق فکر دانشگاه پیام نور  پذیرای همکارانی است که علاقه مند در تصمیم گیری دانشگاه  می باشند .
دکتر کریمی در جمع اساتید و روسای مراکز و واحدهای استان خراسان رضوی:
بنا نیست دانشگاه شعار ارتقای کیفی سردهد و در مسیری غیر از کیفیت گام بردارد  (20/11/92)
شکل گیری اتاق فکر منشا تحولی عظیم در دانشگاه خواهد بود
 اتاق فکر سنتی – مجازی دانشگاه تشکیل می شود
اخلاق مداری و تکریم ، محور مناسبات و روابط انسانی ما دانشگاهیان پیام نور قرار گیرد

بيشتر

 
     
تهران؛ مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، اتاق فکر 
صندوق پستی: 4697-19395