1396/11/3 سه‌شنبه


پورتال اطلاع رسانی بسیج کارکنان دانشگاه پیام نور  >>  فرم عضویت بسیج


مشخصات فردی
* نام * نام خانوادگی
* نام پدر * کد ملی
* سال تولد شماره شناسنامه
محل صدور محل تولد
جنسیت دین
مذهب قومیت
وضعیت تاهل شغل
وضعیت جسمانی ایثارگری
آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
سال اخذ مدرک تحصیلی حوزه محل خدمت
نشانی محل سکونت
نام استان شهرستان
شهر محله / روستا
خیابان کوچه
بلوک پلاک
طبقه واحد
کد پستی (ده رقمی) پیش شماره شهرستان
* تلفن همراه تلفن محل کار
نشانی محل کار * شماره تلفن منزل
تائید و صحت اطلاعات
کد امنیتی