فرم ثبت اطلاعات

اطلاعات شخصی
* نام ونام خانوادگی * استان
* مرکز محل تحصیل * شماره دانشجویی
* تاریخ تولد
* کدملی
* رشته تحصیلی * تعداد واحدهای گذرانده
لطفا به سئوالات زیر پاسخ دهید:
* آیا تاکنون در نشریات دانشجویی فعالیتی داشته اید؟
* درهفته چند روز امکان حضور در دانشگاه برای تهیه خبر برای شما وجود دارد؟
* آیا در کنار درس به فعالیت دیگری مشغول هستید؟
* توانایی تعامل وبرقراری ارتباط موثر با دیگران را دارید؟
* تا چه حد با اینترنت کار کرده اید؟
* آیا به تایپ مسلط هستید؟
سایر فعالیت های صورت گرفته وسوابق
چاپ خبر یا مطلبی در نشریه یا روزنامه
حذف

آیا از شما خبر یا مطلبی در نشریه یا روزنامه خاصی چاپ شده است؟(با ذکر عنوان و نام رسانه)
عنوان و نام رسانه
آشنایی با نرم افزار
نرم افزار - سایر
آشنایی با مهارت ها
نشانی منزل
* نام استان * شهر
* تلفن ثابت * تلفن همراه
* ایمیل
کد امنیتی