1396/11/4 چهارشنبه


پورتال اطلاع رسانی بسیج کارکنان دانشگاه پیام نور  >>  پیشنهادات و انتقادات 


طرح پیشنهادات و انتقادات بسیج
نام و نام خانوادگی
حوزه محل خدمت
نوع ارتباط
* شماره تماس
* طرح موضوع (پیشنهاد و انتقاد)
فایل / پیوست
ایمیل
توضیحات طرح
کد امنیتی