ایجاد سوال

تاریخ ارسال پرسش 1402/09/14 * نام مرکز
* موضوع سوال
* عنوان سوال:
نام:
رایانامه
شماره تماس
در صورت نیاز تصویر مشکل خود و یا فایل مرتبط را از طریق گزینه ذیل ارسال نمایید.
متن سوال:
درخواست کنندگان محترم برای پاسخگویی بهتر، سوالاتی را مطرح نمایید که در حوزه پاسخگویی کارکنان دانشگاه باشد.توجه داشته باشید که تکمیل فیلدهای ستاره دار الزامی است.پس از درج سوال می توانید از طریق شماره پیگیری اعلام شده پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.