1400/9/24 چهارشنبه
                     

        بانک اطلاعاتی ورزشکاران

                خواهشمند است جهت نمایش بهتر اطلاعات لطفاً از مرورگر های Google Chrome و یا Firefox  استفاده نمایید.

اطلاعات شخصی
تاریخ
* نام * نام خانوادگی
* نام پدر * جنسیت
* کدملی * تاریخ تولد
* شماره شناسنامه * محل صدور
* قد (به سانتی متر) * وزن
سایز لباس سایز کفش
کد استادی
* وضعیت کابر شماره دانشجویی
شماره پرسنلی
* استان * مرکز یا واحد آموزشی
* مقطع تحصیلی * رشته تحصیلی
تمایل به مشارکت امور داوطلبین در صورت تمایل زمینه فعالیت را عنوان نمایید
* تصویر داوطلب
توجه: پس از بارگذاری هر مدرک گزینه تایید مربوطه را کلیک کنید تا فایل شما بصورت کامل بارگذری گردد
بدیهیست در صورت عدم نمایش فایل بارگذاری شده در بالای هر بخش، اطلاعات شما ذخیره نگردیده است
اطلاعات ورزشی
* رشته ورزشی سایر رشته ها در صورتیکه رشته شما بین رشته های موجود نمیباشد نام دقیق رشته ورزشی خود را ذکرنمایید

سوابق داوری
درجه داوری
مدرک داوری مرتبط

سوابق مربیگری
درجه مربیگری
مدارک مربیگری

سوابق قهرمانی
سوابق قهرمانی
مقام قهرمانی
مدارک مرتبط

سوابق المپیاد
سوابق شرکت در المپیاد
مدارک مرتبط
آدرس محل سکونت
پیش شماره تلفن ثابت
تلفن ثابت شماره تلفن خودرا به همراه پیش شماره درج نمایید
آدرس محل کار
* تلفن همراه
ایمیل
اینستاگرام
خواهشمند است با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را یاری فرمایید:
کد امنیتی